African Dream Root

Botanical name: Silene capensis

Other names: African Dream Root, Xhosa Dream Root, Ubulawu, Undela Ziimhlophe

Family: Caryophyllales

Distribution: South Africa

$19.99$69.99